แบบทดสอบเรื่องทั่ว ๆ ไป

 

 

  1. ลองทดสอบระบบดูซิ
  2. ทดสอบอุจจาระของท่าน
  3. ทดสอบ EQ
  4. แบบประเมิน VAK (ท่านถูกโฉลกกับการเรียนแบบใด)
  5. แบบทดสอบตาบอดสี
  6. แบบทดสอบเกี่ยวกับความรัก(ความรักของคุณเป็นแบบไหน)
  7. แบบวัดความสุข
  8. ประเมินตนเอง (ฉันเป็นอะไร)