โสภณ จาเลิศ : Sophon Jalerd | www.sophonja.com (HS 5 CTL)

About me (ประวัติย่อ)
About me (pdf)
เว็บที่เกี่ยวข้อง/แหล่งค้นหา
แบบทดสอบเรื่องทั่ว ๆ ไป
ศาสนา/วัฒนธรรม/ความเชื่อ
My Resume
บทความ/ความรู้ทั่วไป
ข้อมูลการสอน
แบบประเมิน,แบบทดสอบ
Summer 2004
University of Virginia
พระไตรปิฎก มจร.
ข้อมูลการเดินทาง
ร้านอาหาร
เพื่อน ม. 6
งานของนิสิต
Online learning
แบบทดสอบกำเมือง 11 ตอน
สถาบันการศึกษา/แหล่งความรู้
เพลงเก่าและไม่เก่า &KARAOKE
บทกลอนประทับใจ
เบ็ดเตล็ด
แบบทดสอบกำเมือง 55 ข้อ
ผบก.รุ่นที่ 21 วสส.ขอนแก่น
Video
ข้อมูลส่วนตัว
สุขภาพอนามัย
ศิษย์เก่า
About Dhamma in Buddhism
กลอนสุนทรภู่
ผลงานวิชาการ
การใช้ e-Learning
Student Dashboard ACL
SWIS LOGIN ACL
Gotoknow

แปลภาษา
เวลาประเทศไทย
ปฏิทิน 100 ปี
 ปฏิทินวันพระ
เพลง

    Menu
  1. KARAOKE 

ถึงสูงเยี่ยมเทียมฟ้าอย่าดูถูก
ครูเคยปลูกวิชามาแต่หลัง
ศิษย์ไร้ครูอยู่ได้ไม่จีรัง
อย่าโอหังลบหลู่ครูอาจารย์

ขอขอบคุณ อาจารย์วุฒิชัย ใจซื่อ ที่อนุเคราะห์พื้นที่ ของ Website นี้

Design102 รับออกแบบเว็บไซต์
ระดับมืออาชีพ มาตรฐานสากล

         ออกแบบเว็บไซต์ (Website design) เว็บเพจ (Web Page)
พัฒนาเว็บไซต์ (Web Development) ให้บริการ ดูแลเว็บไซต์
อัพเดทเว็บไซต์ (Web Services)
          บริการ จดชื่อเว็บไซต์ (Domain name) ทั้งยังให้บริการ
เช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ (Web Hosting) ในราคาและขนาด
พื้นที่ที่สามารถให้ท่านเลือกได้อย่างเหมาะสมกับบริษัทและ
องค์กรของท่านมากที่สุด

          ตัวอย่างผลงาน เช่น เว็บไซต์ของ
         - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
         - แคทสปา นวดแผนไทย จ.ลำปาง
                             ฯลฯ

Comments to: sophonja@gmail.com
sophonja@yahoo.com

หากท่านพอจะมีเวลา โปรดประเมินความพึงพอใจ
จากการใช้เว็บไซต์นี้ จะเป็นพระคุณยิ่ง

โปรดประเมินความพึงพอใจ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
      คลิกที่นี่ ครับ ขอขอบคุณ

(lampang207@hotmail.co.th)

You are visitor number Since 21 September 2018