ข้อมูลการเดินทาง

1 ลำปาง-คลองสาม & คลองสาม-ลำปาง ไฟล์ .PDF
2  จากลำปาง ไปคลองสาม  ไฟล์ HTML
3 ลำปาง - คลองสาม ไฟล์ PDF
4 จากคลองสาม ไปลำปาง ไฟล์ HTML
5 คลองสาม - ลำปาง PDF
6 ไปชลบุรี - ระยอง - จันทบุรี ไฟล์ PDF
7 จากแยกสะพานต่างระดับประตูน้ำพระอินทร์ - ไปถนนคลองหลวง ไฟล์ HTML