ชอบบทร้อยกรองนี้ครับ เสียดาย ที่ไม่ทราบชื่อ ผู้แต่ง


ขอขอบคุณ คุณ @อ็อด (เยาวลักษณ์) ส่งมาทาง Line
กลุ่ม "สิกขะมณฑล" ครับ
ท่านใดทราบชื่อผู้แต่งบทร้อยกรองนี้ ขอเมตตา แจ้งผมที่
sophonja@gmail.com   หรือทางข้อความบน Facebook ก็ได้ จะเป็นพระคุณ

     จัดอาหาร ล้วนชั้นเลิศ ถวายพระ        
ต้องสละ ทั้งเวลา และทรัพย์สิน
หวังผลบุญ หนุนนำ ค้ำชีวิน                
พระได้กิน ของดีกัน ทุกวันไป
     พระแท้แท้ พ่อแม่เรา ที่อยู่บ้าน            
ข้าวสักจาน เคยตัก ให้ท่านไหม
ท่านกินอยู่ หลับนอน กันอย่างไร         
แค่โทรไป วันละครั้ง ยังไม่มี
     รีบเถอะครับ ทำบุญ กับพ่อแม่             
ดีแน่แท้ ก่อนท่านตาย กลายเป็นผี
ผลบุญการ กตัญญู กตเวที                 
นั้นมากมี เหลือล้น พ้นประมาณ
     ต่อให้ตัก บาตรพระ เป็นล้านครั้ง         
สร้างโบสถ์หลัง ใหญ่โต มหาศาล
ผลบุญไม่ เทียบเท่า ข้าวหนึ่งจาน       
ที่เราท่าน ป้อนพ่อแม่ แค่ครั้งเดียว

ขอขอบคุณ อาจารย์กฤษณะ พ่วงรักษา ที่แจ้งชื่อผู้ประพันธ์ บทร้อยกรองนี้
คือ คุณ ดังตฤณ ครับ

You are visitor No. web counter Since 27 April 2021