สมาชิก วิชา การรู้เท่าทันสื่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่ม B306

แถวหน้าจากซ้าย : พัชรินทร์, สุลักษณ์

แถวหลังจากซ้าย : วัชรพงษ์, วิทยาธร, ธงชัย, นพรุจ, ปัญญากร, มณีรัตน์, ยุทธนา,อ.โสภณ, ปาลิตา, พรปวีณ์, พรมยศ, กิตติพันธ์

ผลงานจากการเรียนวิชา การรู้เท่าทันสื่อ ในฐานะผู้ส่งสาร
น่าจะมีการรู้ทั้งขาไปและขากลับ คือ Feedback จากผู้รับสาร
 
ชื่อ-นามสกุล
ผลงานที่อยู่บน Gotoknow
วัน/เดือน/ปี
1. สามเณรพีรภัทร จันทร์คำ

หน้าที่และบทบาทของพระภิกษุในฐานะพระสงฆ์นักพัฒนา
แบบประเมิน
แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

แบบฝึกหัดสร้าง Password

เสาร์ 14ม.ค.2565
2. พระชกาณจตุพิพัฒน์ สุทธิญาโณ

สังคหวัตถุ 4
แบบประเมิน
แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ
แบบฝึกหัดการสร้าง Password

เสาร์ 14ม.ค.2565
3. นายจิตริน ครองวิลาศ

คาเฟ่
แบบประเมิน
บบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

เสาร์ 14ม.ค.2565
4. นายธงชัย เวียงงามเพชร

ฟุตบอลฮีโร่
แบบประเมิน
บบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

เสาร์ 14ม.ค.2565

5. นางสาวปาลิตา ยะใจหมั่น
แบบฝึกหัดเขียน Code Video
(4 มี.ค. 2566)

ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ด
แบบประเมิน
แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

อาทิตย์ 22 ม.ค. 2566
6. นายเมธัส อินยาศรี

ประโยชน์ของกล้วยหอม

แบบประเมิน

แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

เสาร์ 14ม.ค.2565
7. นางสาวพัชรินทร์ แก้วตา

ชีสเค้กบลูเบอรี่

แบบประเมิน

แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

แบบฝีกหัดการสร้าง Password

เสาร์ 14ม.ค.2565

8. นางสุลักษณ์ โหมดสำราญ

แบบฝึกหัดเขียน Code Video
(4 มี.ค. 2566)

ลาบเป็ด อร่อยที่สุด

แบบประเมิน

แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

เสาร์ 28 ม.ค.2566
9. นางจินตภา ธิธรรมมา

วิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก

แบบประเมิน

บบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

แบบฝึกหัดการสร้าง Password

อาทิตย์ 22 ม.ค. 2566
10. นายวิทยาธร ดอนกลาง

การปลูกข้าวโพด

แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

อาทิตย์ 22 ม.ค. 2566
11. นายกิตติพันธ์ ต่อปัญญา การทำ CPR วิธีปฐมพยาบาลที่เพิ่มโอกาสรอดชีวิต
เสาร์ 14ม.ค.2565
12. นายสง่า พุทธิมาเล

แคบหมู

แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

แบบฝึกหัดการสร้าง Password

เสาร์ 21 ม.ค. 2566
13. นายปัญญากร การดี เครื่องดนตรีไทย
จันทร์ 23 ม.ค. 2566
14. นางศิวตา อินต๊ะรัตน์

ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ และวิธีการนั่งสมาธิให้ได้ผล

แบบประเมิน

แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

จันทร์ 31 ม.ค. 2566
15. นายวัชรพงษ์ จันต๊ะวงค์

อิทธิบาท หรือ อิทธิบาท 4

แบบประเมิน

แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

28 ม.ค. 2566
16. จ่าสิบเอก มงคล หล่ายสอง ตำมะเขือ
แบบฝึกหัดสร้าง Password
พุธ 18 ม.ค. 2566
17. นายอนุพงษ์ ตาจินะ

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

แบบประเมิน

แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

อาทิตย์ 22 ม.ค. 2566
18. สิบตรี นพรุจ ปันอิ่น

ประโยชน์ของมะกรูด

แบบประเมิน

แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

เสาร์ 21 ม.ค. 2566
19. นายพฤทธิพร วงศ์เป็ง

ประเภทเครื่องดนตรีสากล

แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

แบบฝึกหัดการสร้าง Password

อาทิตย์ 22 ม.ค. 2566
20. นางสาวกิติยา จันทร์ใส

สลัดผักผลไม้ สูตรเฮลตี้

แบบประเมิน

แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

แบบฝึกหัดการสร้าง Password

อาทิตย์ 22 ม.ค. 2566
21. นางสาวจิตรลดา มาเร็ว น้ำขิงเพื่อสุขภาพ
อาทิตย์ 22 ม.ค. 2566
22. นางพรปวีณ์ สุรินทร์มงคล

น้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพ

แบบประเมิน

แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

แบบฝึกหัดการสร้าง Password

อาทิตย์ 22 ม.ค. 2566
23. นางภาวินันท์ บุตรหล้า

โยคะ?เพื่อ?สุขภาพ?

แบบประเมิน

เสาร์ 14ม.ค.2565
24. สิบเอก จุลนานันท์ รจิตชีพิต
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เสาร์ 14ม.ค.2565
25. นางสาวนงนุช ป่งแก้ว

สูตรกาแฟชาพะยอม

แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

เสาร์ 14ม.ค.2565
26. นายณัฐพงษ์ ทองพยงค์

ผสมวัวบรามัน

แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

อาทิตย์ 15ม.ค.2565
27. นายยุทธนา ปัญโญ

วิธีดูเครื่องประดับเงินเเท้

แบบประเมิน

แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

อาทิตย์ 15ม.ค.2565
28. นายอมร วงค์ตุมมา

ประเพณีเเข่งเรือ

แบบประเมิน

แบบฝึกหัดการสร้าง Password

เสาร์ 14ม.ค.2565

29. นางบุญศิริ จระณะวัตร์

แบบฝึกหัดเขียน Code Video
(4 มี.ค. 2566)

ยำหัวปลี

แบบประเมิน

แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

อาทิตย์ 15ม.ค.2565
30. นางมณีรัตน์ ปัญโญ

น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ

แบบประเมิน

เสาร์ 14ม.ค.2565

31. นายพรมยศ(ดวง) สายอินต๊ะ

แบบฝึกหัดเขียน Code Video
(4 มี.ค. 2566)

ลาบขม

แบบประเมิน

บบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

แบบฝึกหัดการสร้าง Password

32. นายชลณัฐ บุญเล่อร์  
เสาร์ 28 ม.ค. 2566
33. นายสมพงษ์ กุณะ

การเชื่อมเหล็กแบบง่าย

แบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ

34. นายณัฐวุฒิ ชุ่มลือ  
35. นายมรกต บุญมี  
ข้อมลสร้งแบบประเมิน

กลับที่เดิมก่อนหน้านี้ โปรดคลิกปุม Back ที่ Web Browser

You are visitor No. web counter Since 12 November 2022