.

แบบทดสอบกำเมือง (ภาษาภาคเหนือ)
ทำแล้วโปรดตอบแบบสอบถามโดยคลิกตอนท้าย ๆ ของ Page นี้ จะเป็นพระคุณยิ่ง

ออกแบบและพัฒนาโดย โสภณ จาเลิศ

 1. แบบทดสอบกำเมือง (ภาษาภาคเหนือ) ตอนที่ 1 จำนวน 10 ข้อ
 2. แบบทดสอบกำเมือง (ภาษาภาคเหนือ) ตอนที่ 2 จำนวน 10 ข้อ
 3. แบบทดสอบกำเมือง (ภาษาภาคเหนือ) ตอนที่ 3 จำนวน 5 ข้อ
 4. แบบทดสอบกำเมือง (ภาษาภาคเหนือ) ตอนที่ 4 จำนวน 5 ข้อ
 5. แบบทดสอบกำเมือง (ภาษาภาคเหนือ) ตอนที่ 5 จำนวน 5 ข้อ
 6. แบบทดสอบกำเมือง (ภาษาภาคเหนือ) ตอนที่ 6 จำนวน 5 ข้อ
 7. แบบทดสอบกำเมือง (ภาษาภาคเหนือ) ตอนที่ 7 จำนวน 5 ข้อ
 8. แบบทดสอบกำเมือง (ภาษาภาคเหนือ) ตอนที่ 8 จำนวน 5 ข้อ
 9. แบบทดสอบกำเมือง (ภาษาภาคเหนือ) ตอนที่ 9 จำนวน 5 ข้อ
 10. แบบทดสอบกำเมือง (ภาษาภาคเหนือ) ตอนที่ 10 จำนวน 5 ข้อ
 11. แบบทดสอบกำเมือง (ภาษาภาคเหนือ) ตอนที่ 11 จำนวน 5 ข้อ

ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถาม

จากการที่ท่านได้ทำแบบทดสอบนี้

โดย   คลิกที่นี่ จะเป็นพระคุณยิ่ง

โสภณ จาเลิศ (drsophonj@gmail.com)

Back

Home

You are Visitor Number Visit counter For Websites Since : August 18, 2023

 

 

 

 

.