แบบทดสอบ,แบบประเมิน

B.

 1. ประเมินการสอนของอาจารย์ มจร.   ถ้าใช้ไม่ได้ ให้ Copy URL นี้ https://regweb.mcu.ac.th/registrar/login.asp
  ไปวางที่ Browser IE แล้วคลิกที่ Continue to this website (not recommended)
 2. วิเคราห์เบอร์โทร. (ใส่เบอร์มือถือลงไป แล้วคลิกที่ "วิเคราะห์เบอร์โทร" เจ๋งมาก ตรงเผ็งเลย ลองดู)
 3. ข้อมูลสำหรับสร้างแบบทดสอบ Multiple Choice
 4. ข้อมูลสำหรับสร้างแบบทดสอบ ความรัก ๑๐ ข้อ
 5. แบบฝึกหัดสร้างข้อสอบ
 6. Surveymonkey
 7. แปลงมาตราชั่ง ตวง วัด
 8. แบบทดสอบ "กำเมือง" (ภาษาภาคเหนือ) ตอนที่ 1
 9. ผลการประเมิน แบบทดสอบ "กำเมือง" (ภาษาภาคเหนือ) ครั้งที่ 1 และได้ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ เป็นครั้งที่ 2 ลองเข้าไปทำดูนะครับ
 10. แบบทดสอบคำเมือง ครั้งที่ 2 หลังจากได้รับข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ตอนที่ 2
 11. ผลการประเมินความพึงพอใจในการทำแบบทดสอบคำเมือง ครั้งที่ 2
 12. แบบทดสอบกำเมือง(ภาษาภาคเหนือ) ชุดที่ 3 (ปรับปรุงจากผลการประเมิน ชุดที่ 2) ตอนที่ 3
 13. แบบทดสอบกำเมือง(ภาษาภาคเหนือ) ชุดที่ 4 ตอนที่ 4
 14. ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์

แบบฝึกหัด สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์

 1. แบบทดสอบเรืองสื่อการสอนและหลักการถ่ายภาพที่ดี
 2. แบบทดสอบเรื่องการถ่ายภาพและการผลิตรายการวิดีโอเพื่อการศึกษา

แบบฝึกหัด สำหรับนิสิตคณะพุทธศาสตร์

 1. แบบทดสอบเรื่องสันติภาพ
 2. แบบฝึกหัดหลังจากอ่านเอกสาร หมายเลข 3, 7
 3. แบบฝึกหัดหลังจากอ่านเอกสาร หมายเลข 4, 6, 7, 8

 

แบบฝึกหัด สำหรับนิสิตรวมทุกคณะคณะ

 1. แบบทดสอบเรื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
 2. แบบทดสอบเรื่องการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอ